Personen- en familierecht

Voor kinderen zorgen betekent niet alleen het aangaan van een morele verplichting om het ‘zo goed mogelijk te doen’ het kent ook juridische aspecten die duidelijkheid moeten geven over afstamming; juridisch ouderschap; ontkenning vaderschap; één-ouder “stiefouder” adoptie; ouderlijk gezag en omgangs- en informatieregelingen. Onze Nederlandse gezinssamenstellingen zijn zeer divers, het familierecht is daarin meegegaan. Laat u daarover adviseren.

Het personenrecht kent tal van aspecten die het functioneren van het individu bevorderen zoals de nationaliteit, het naamrecht (wijziging voor- of achternaam) en het erfrecht, maar ook het individu moeten beschermen indien dat nodig is zoals onder curatele stelling; onder bewindstelling; en de instelling van het mentorschap.