CONTRACTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN

Staat alles wel zo op papier, zoals vooraf is besproken? Hoe worden de bepalingen in het contract uitgelegd? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing en, zo ja, welke? Een contract geeft de afspraken weer die tussen partijen gemaakt zijn. Wanneer er discussie ontstaat over de wederzijdse verplichtingen is de inhoud van het contract van groot belang.

Bij het afsluiten van een contract is het belangrijk om mogelijke risico’s in te calculeren en dit goed vast te leggen. Eric staat u bij in zowel de totstandkoming van een contract (inclusief algemene voorwaarden), als bij de uitleg van bestaande contracten.

VAN DAL ADVOCATEN

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

Postadres
Postbus 9
6800 AA Arnhem

T  026 845 60 40
E  Eric: evandal@vdadv.nl
E  Jeannette: vandal@vdadv.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur