Contracten & algemene voorwaarden

Een contract geeft de afspraken weer die tussen partijen gemaakt zijn. Als er discussie ontstaat over de wederzijdse verplichtingen dan zal de inhoud van het contract van groot belang zijn. Maar is alles wel zo op papier gekomen zoals van te voren is besproken? Welke uitleg wordt er toegekend aan de bepalingen in het contract? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing en, zo ja, welke? Het Burgerlijk Wetboek biedt hierbij bepaalde handvatten, echter er is een ruime mate van contractsvrijheid, zodat het partijen vrijstaat eigen afspraken te maken.

Het is dus zaak bij het afsluiten van een contract de mogelijke risico’s in te calculeren en dit goed vast te leggen. Zowel bij de totstandkoming van een contract (inclusief algemene voorwaarden), als bij de uitleg van bestaande contracten kunt u een beroep op mij doen.