Aansprakelijkheidsrecht

Bij een verzekering geeft in de regel het polisblad de verzekeringsovereenkomst weer. Net zo belangrijk echter zijn de polisvoorwaarden die mede bepalen onder welke omstandigheden er wel of geen dekking is voor schade. Ook bevat het Burgerlijk Wetboek bepalingen die van belang zijn bij de uitleg van de wederzijdse verplichtingen van een verzekeringsovereenkomst. Ontstaat er discussie tussen partijen over de dekking van schade dan is het van groot belang de verzekeringsovereenkomst, de bijbehorende polisvoorwaarden en de toepasselijke wetsartikelen nauwkeurig te bestuderen. In dergelijke gevallen ben ik graag bereid om mijn juridische visie te geven. Verkeersaansprakelijkheidsrecht is gelieerd aan het verzekeringsrecht. In Nederland is het op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) namelijk verplicht een motorrijtuig tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Bij een aanrijding speelt niet alleen de schuldvraag een rol, maar ook of er sprake is van WAM- en/of verzekeringsdekking. 
Naast verkeersaansprakelijkheid bestaan er diverse vormen van aansprakelijkheid, zoals bestuurders- en productaansprakelijkheid.
Ook in die situaties kunt u op mijn deskundige steun rekenen.