foto Eric
ERIC VAN DAL

“Als advocaat bewandel ik graag de kortste weg naar een oplossing van de zaak, zonder al te veel onnodig en kostbaar papierwerk. Ik weeg daarbij het juridische steeds af tegen een pragmatische aanpak. Vaak kan een juridische beoordeling van een zaak ook telefonisch. Uitgebreide schriftelijke stukken stuur ik bij voorkeur op verzoek. Bij elke zaak maak ik graag gebruik van mijn nieuwsgierigheid en spitsvondigheid: vooruit kijken en inschatten wat de wederpartij in handen heeft en van daaruit mijn cliënt adviseren. Het behalen van juridisch gelijk is daarbij nooit het doel: liever zoek ik naar een oplossing  waarin alle partijen een stukje van de pijn dragen, om zo dure procedures te voorkomen. Snel en ‘clean’ van de zaak verlost zijn: daarin neem ik graag het voortouw.”

 

ACHTERGROND

Eric voltooide in 1995 zijn rechtenstudie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vervolgens werkte hij een aantal jaren als bedrijfsjurist bij diverse bedrijven, waaronder ASR Schadeverzekering en …. Vanaf 2??? was hij als advocaat werkzaam bij verschillende advocatenkantoren in Utrecht. Vanaf 2011 werkt hij samen met zijn nicht Jeanette van Dal bij Van Dal Advocaten, op de gebieden Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheidsrecht en het Contractrecht. Met haar ervaring in personen –en familierecht en arbeidsrecht vormt Jeanette een goede aanvulling op deze specialismes.

Ook arbeids- en strafrecht hebben zijn bijzondere aandacht.

AANSPRAKELIJK- HEIDSRECHT


Bij een aanrijding speelt niet alleen de schuldvraag een rol, maar ook of er sprake is van WAM- en/of verzekeringsdekking.
Naast verkeersaansprakelijkheid bestaan er diverse vormen van aansprakelijkheid, zoals bestuurders- en productaansprakelijkheid.
Ook in die situaties kunt u op mijn deskundige steun rekenen.

VERZEKERINGSRECHT


Bij een verzekering is niet alleen het polisblad belangrijk, maar ook de polisvoorwaarden. Die bepalen mede of er dekking is voor de schade en onder welke omstandigheden. Daarnaast spelen ook bepalingen in het Burgerlijk Wetboek mee bij de uitleg van wederzijdse verplichtingen in een verzekeringsovereenkomst. Bij discussie tussen partijen over de dekking van schade is het belangrijk om al deze factoren nauwkeurig te bestuderen.

Eric adviseert en procedeert voornamelijk in het belang van de verzekeraar, voor een aantal grote verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Dat doet hij met een scherpe juridische blik in combinatie met een pragmatische en reële afweging van de zaak.
Deze werkwijze hanteert Eric al ruim twintig met succes op de volgende gebieden:

  • verkeersaansprakelijkheid
  • bedrijfsaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • polisvoorwaarden
  • fraude
  • verweer tegen claims
  • verhalen van (onterecht) uitgekeerde schades

CONTRACTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN


Staat alles wel zo op papier, zoals vooraf is besproken? Hoe worden de bepalingen in het contract uitgelegd? Zijn er algemene voorwaarden van toepassing en, zo ja, welke? Een contract geeft de afspraken weer die tussen partijen gemaakt zijn. Wanneer er discussie ontstaat over de wederzijdse verplichtingen is de inhoud van het contract van groot belang.

Het Burgerlijk Wetboek biedt hierbij handvatten, maar contractvrijheid biedt partijen ook veel speelruimte om eigen afspraken te maken. Bij het afsluiten van een contract is het belangrijk om mogelijke risico’s in te calculeren en dit goed vast te leggen. Eric staat u bij in zowel de totstandkoming van een contract (inclusief algemene voorwaarden), als bij de uitleg van bestaande contracten.

VAN DAL ADVOCATEN

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

Postadres
Postbus 9
6800 AA Arnhem

T  026 845 60 40
E  info@vdadv.nl

 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur

KvK 12345899
BTW 12345899
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden